Pensioenleeftijd Nederlander loopt snel op
Financieel dagblad

De Doorwerkregeling voor gepensioneerden.
Voordelig voor alle partijen

Martine Wolzak
Ruim de helft van de werknemers gaat pas met pensioen op 66-jarige leeftijd, of nog later. Gemiddeld zijn de kersverse pensionado's 65,5 jaar oud, meldt het CBS. Vakbonden vinden dat de pensioenleeftijd voor veel mensen te snel stijgt. FNV en CNV pleiten voor recht op staatspensioen na 45 jaar werken.

Gebruik de deelknoppen op FD.nl om dit artikel te delen via Whatsapp, Twitter, Facebook, LinkedIn of e-mail. Het kopiëren van artikelen om met anderen te delen of te gebruiken voor geautomatiseerde verwerking is een inbreuk op onze Algemene Voorwaarden en ons auteursrecht en dus niet toegestaan. Wilt u artikelen delen met anderen en/of gebruiken voor geautomatiseerde verwerking, dan kunt u onder voorwaarden rechtstreeks een licentie bij FD verkrijgen. Neem voor meer informatie contact op met klanten@fdmediagroep.nl. U kunt de link naar dit artikel wél delen met anderen. Gebruik daarvoor: https://fd.nl/economie-politiek/1380104/pensioenleeftijd-nederlander-loopt-snel-op-lmd1cavMjYOH

Nederlanders werken tot op steeds hogere leeftijd door. Inmiddels gaat de ruim de helft van de werknemers pas met pensioen op 66-jarige leeftijd, of nog later. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld zijn de kersverse pensionado’s 65,5 jaar oud, dat is weer een half jaar ouder dan in 2020.

De nieuwe cijfers van het CBS zullen brandstof geven aan de politieke discussie over vroegpensioen voor mensen met zware beroepen. Met name vakbonden en linkse partijen willen dat er voor deze groep meer mogelijkheden komen om eerder met pensioen te gaan, ruim voor de officiële AOW-leeftijd van 66 jaar en vier maanden. Zoals een recht op pensioen na 45 jaar werken. Vorige week reageerden vakbonden woedend op een brief waarin minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken dat idee afschoot.

Het huidige kabinet en werkgevers zijn bang dat met nieuwe afspraken over vroegpensioen via de achterdeur de kostbare VUT-regeling weer terugkomt. Het is immers nog helemaal niet zo lang geleden dat het voor een werknemer heel normaal was om vóór de AOW-leeftijd met vervoegd pensioen te gaan. Voor de kredietcrisis gold dat voor circa 85% van de werknemers. De gemiddelde pensioenleeftijd lag toen op 61 jaar.

Onder druk van de toenemende vergrijzing is de VUT al voor de kredietcrisis afgeschaft: het werd te duur en ook oudere werknemers zijn steeds harder nodig op de arbeidsmarkt. In de crisisjaren is bovendien de vaste AOW-leeftijd van 65 jaar losgelaten. Die gaat sindsdien stapsgewijs omhoog.

Het schrappen van vroegpensioen gecombineerd met de hogere AOW-leeftijd is voor mensen met zware beroepen niet te doen, vinden onder meer FNV en CNV. Zij vinden het daarnaast onrechtvaardig dat mensen met een lage opleiding en lager inkomen vaak langer doorwerken dan hoogopgeleiden, die makkelijker zelf sparen om eerder te stoppen met werken. Dat blijkt ook uit de nieuwe CBS-cijfers. Laag opgeleiden werken gemiddeld door totdat zij bijna 66 jaar zijn (65,9 jaar) en hoogopgeleiden stoppen vlak na hun 65ste (65,1 jaar).

Fiscale boete
Met harde acties dwongen de bonden in het pensioenakkoord al af dat de AOW-leeftijd — voor iedereen — minder snel stijgt dan in de crisisjaren was bedacht. Ook is tijdelijk de fiscale ‘boete’ op vroegpensioen geschrapt, de zogeheten RVU-heffing Daardoor kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken om in individuele gevallen of voor bepaalde sectoren toch een vroegpensioenregeling op te zetten.

Voor de bonden is dit niet genoeg. Het aantal cao’s met afspraken over vroegpensioen voor mensen met zwaar werk valt volgens hen tot nog toe ‘sterk tegen’. En als er wel afspraken zijn gemaakt lopen die maar tot 2025, want daarna keert de fiscale boete terug. FNV en CNV willen daarom dat die helemaal verdwijnt. En zij pleiten voor een landelijke regeling waarmee werknemers kunnen stoppen na 45 jaar werken. Liefst door hun dan al recht op AOW te geven, maar een andere publiek gefinancierde uitkering is ook goed.

Complex en ondoelmatig
Minister Koolmees echter schreef vorige week aan de Tweede Kamer dat het ‘zeer complex en bovendien ondoelmatig’ is voor de overheid om zo’n regeling uit te voeren en te financieren. Circa 20% van de 65-jarigen heeft al 45 dienstjaren en dat percentage loopt de komende jaren verder op. Als zij allemaal vervroegd kunnen stoppen, gaat dit de overheid tussen de €2 mrd en €5 mrd per jaar kosten.

Een klein beetje hoop voor de bonden is er nog wel. De brief van Koolmees bleek te vroeg verstuurd, de ministerraad moet zich er nog over buigen. Dat gebeurt vrijdag. In de polder valt te horen dat er dan ook een andere brief zou kunnen komen. Bijvoorbeeld één waarin Koolmees een besluit overlaat aan een nieuw kabinet.

Originele link van het artikel: https://fd.nl/economie-politiek/1380104/pensioenleeftijd-nederlander-loopt-snel-op-lmd1cavMjYOH

En jij denkt dat zo’n groentje alles kan wat zij kan?

Die wil je houden!!

Landelijk nieuws

Gezondheidskloof nekt de laag opgeleide AOW’er

Hoe vergaat het de mensen die voor het eerst moet doorwerken tot 66 jaar en vier maanden? Voor laag opgeleiden is die regeling nadelig. Ze zijn eerder begonnen en gemiddeld ongezonder. Wat voor een ‘oude dag’ blijft er straks over?

Lees meer
Versoepeling RVU-heffing

Het wordt voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een heffing over betaald moet worden. Van 2021 tot en met 2025 betalen werkgevers geen heffing over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing) tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW.

Lees meer

Doorwerkregeling

Interview directeur Doorwerkgever

Doorwerkgever maakt doorwerken mogelijk voor gepensioneerden, die nog door willen én kunnen! In Nederland werken ruim 235.000 mensen door nadat ze met pensioen zijn. Waarom? Om hun kennis over te dragen, een mooi project af te ronden, iets extra’s te verdienen of met al hun ervaring bij te springen waar dat nodig is.

Lees meer

Blog

Doorwerken na je pensioen

Benieuwd naar alle voordelen van de doorwerkregeling? Laat je naam en e-mailadres achter en lees er alles over in onze whitepaper.

You have Successfully Subscribed!

Afspraak maken

Ik wil graag een afspraak inplannen

Wij hebben uw verzoek in goede orde ontvangen.